Біздің реквизиттеріміз

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «ЕМЕХ»

РНН  600900535674
БИН  040440000893

(KZT) – KZ119470398921908788
(USD) – KZ189470840913433488
(RUR) – KZ149470643003585108
(EUR) – KZ839470978072920298
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН банка 941240000341
Свидетельство по НДС серия 60001  № 0039429 от 13.12.2012.

Заңды/ нақты мекен-жайы:

050016, ҚР, Алматы қ-сы, Сүйінбай даңғылы 89Б.

Бас директор Воробьева Т.А.