EMEX тасымалдау шарттары

Төмендегі сілтеме бойынша орналастырылған қызметтерді көрсетудің осы шарттары (бұдан әрі – шарттар) тараптардың құқықтары мен міндеттерін белгілейді, бұдан әрі/сондай – ақ Орындаушы (“ЕХ” ЖШС) және Тапсырыс беруші/жөнелтуші (бұдан әрі-Тапсырыс беруші) деп аталады, тараптар жасасқан жөнелтімдерді тасымалдауды ұйымдастыру жөнінде қызметтер көрсету туралы шарт негізінде.

Осы Шарттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келеді және Орындаушының Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жөнелтімдерді тасымалдауды ұйымдастыру және осы қызметке байланысты қызметтер кешенін ұсыну жөніндегі қызметтерін реттейді.

Осы шарттар Орындаушының ресми сайтында танысу үшін қолжетімді www.emex.kz (бұдан әрі-Сайт) және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария оферта болып табылады.

Тапсырыс берушінің жөнелтімді тасымалдау үшін беру фактісі Тапсырыс берушінің жөнелтімді тасымалдау үшін беру сәтінде қолданыстағы осы шарттардың ережелерімен танысқанын және келісетінін растайды және оларды Тапсырыс берушінің Экспресс-жүкқұжатының болуына және/немесе болмауына қарамастан орындауға міндеттенеді.

 

“EMEX”ЖШС ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ (толық мәтін)